Secțiuni SERMStudo 2019

  • Informatică aplicată în energetică;
  • Ingineria și protecția mediului. Ecologie;
  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiența energetică;
  • Sisteme Electroenergetice de Transport și Distribuție. Sisteme Energetice. Performante. Fiabilitate;
  • Management, marketing și legislație în domeniul energetic;
  • Materiale și tehnologii;