SERMSTudo 2017

18 – 20 mai 2017
Baza didactică şi de cercetare "Gaudeamus", Stâna de Vale


Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial include Departamentul de Inginerie Energetică, departament în componenţa căruia se află cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Energetică, după vechea structură, înainte de reorganizări

Departamentul de Inginerie Energetică din Oradea a demonstrat de-a lungul timpului consecvenţă în realizarea unor manifestări tehnico-ştiinţifice, de tip conferinţe, mese rotunde. Experienţa câştigată în domeniul organizării acestor tipuri de manifestări demonstrează un nivel calitativ ridicat, benefic cadrelor didactice, dar şi studenţilor participanţi. Datorită acestei experienţe, dar şi a accentului pus de către facultate pe un învăţământ centrat pe student, în cadrul facultăţii se va desfășura a șaptea ediție a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni“.

Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni, aflat la a VII-a ediţie (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), are ca scop provocarea studenţilor de a-şi corela cunoştinţele, din domeniul ingineriei şi managementului, cu aplicabilitatea lor prin realizarea unor lucrări ştiinţifice care să le pună în evidenţă eforturile creative şi intelectuale.

Acest simpozion va constitui un prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare, prietenii. Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului. Competiţia între studenţii participanţi la sesiunile de comunicări este benefică şi poate constitui un mod de afirmare în evoluţia profesională a studentului.


Vă aşteptăm cu drag la la cea de-a VII-a ediție a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni.