SERMStudo 2011

6-8 octombrie 2011 - Hotel Ami, Băile Felix


Facultatea de Energetică din Oradea a demonstrat de-a lungul timpului consecvenţă în realizarea unor manifestări tehnico-ştiinţifice, de tip conferinţe, mese rotunde. Experienţa câştigată în domeniul organizării acestor tipuri de manifestări demonstrează un nivel calitativ ridicat, benefic cadrelor didactice, dar şi studenţilor participanţi. Datorită acestei experienţe, dar şi a accentului pus de către facultate pe un învăţământ centrat pe student, începând cu acest an universitar în cadrul facultăţii se va desfăşura “Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni“.

Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni“, aflat la prima ediţie, are ca scop provocarea studenţilor de a-şi corela cunoştinţele, din domeniul ingineriei şi managementului, cu aplicabilitatea lor prin realizarea unor lucrări ştiinţifice care să le pună în evidenţă eforturile creative şi intelectuale.

Acest simpozion va constitui un prilej pentru studenţii din diversele centre universitare de a schimba păreri, opinii, cunoştinţe, dar şi de a lega colaborări viitoare, prietenii. Diplomele care vor fi oferite participanţilor, diplome de participare sau de premiere pentru cele mai bune lucrări, vor putea constitui un plus în CV-ul personal al studentului. Competiţia între studenţii participanţi la sesiunile de comunicări este benefică şi poate constitui un mod de afirmare în evoluţia profesională a studentului.


Vă aşteptăm cu drag la prima ediţie a “Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni“.