Program susținere lucrări SERMStudo 2011

Secţiunea

Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile

vineri, 07.10.2011, orele 10:00 ÷ 11:10

Coordonatori secţiune: conf. univ. dr. ing. Marius Balaş

conf. univ. dr. Luduşan Nicolae

as. drd. ing. Lolea Marius

1. Lucrarea: Bioenergy resources

Studenţi: Srgian Danity, Radu Costineanu, Zsolt Csik

Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Marius Balaş, conf. univ. dr. ing. Valentina Balaş

Afilierea: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Sere inteligente

Studenţi: Jivan Camelia, Mateiu Raluca

Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Valentina Balaş, conf. univ. dr. ing. Marius Balaş

Afilierea: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie

3. Lucrarea: Istoricul şi perspectivele sistemelor energetice eoliene

Studenţi: Coandă Sergiu, Cheţiu Gabriel, Ştirban Ilie

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

4. Lucrarea: Exploatarea resurselor energetice geotermale. Acţiune distructivă?

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Coandă Sergiu, Vinter Maria

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, cercet. dr. ing. Barla Eva

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

5. Lucrarea: Analiza metodelor de repartizare a consumului de energie primară între cele două forme de energie produse în cogenerare

Studenţi: Dobre Octavian-Adrian, Chiţu Cristi-Marian

Coordonatori: şef lucr. dr.ing.Radu – Cristian Dinu

Afilierea: Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică

6. Lucrarea: Fundamentarea implementării sistemului de încălzire centralizat în mediul urban

Studenţi: Moga Bogdan, Cornea Ionuţ, Cheţiu Gabriel

Coordonatori: ing. drd. Ciobanca Adrian, as. drd. ing. Lolea Marius

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

Secţiunea

Ingineria şi protecţia mediului

vineri, 07.10.2011, orele 11:10 ÷ 11:50

Coordonatori secţiune: conf.univ.dr. Dimen Levente

şef lucr. dr. ing. Mihnea Câmpan

şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel

1. Lucrarea:Producerea, stocarea şi folosirea hidrogenului – combustibil alternativ

Studenţi: Bojinca Ileana-Vasilica, Dobrovie Daniel

Coordonatori: şef lucr.dr.fiz. Popescu George Aurel

Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Aspecte privind impactul produs asupra mediului şi biodiversităţii de către parcurile eoliene

Studenţi: Lasc Marius, Brencuş Bogdan, Ştirban Ilie

Coordonatori: cerc. dr. ing. Barla Eva , prof. univ. dr. ing. Badea Gabriela

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

3. Lucrarea: Managementul ariilor protejate

Studenţi: Doroftei Alexandra Elena,

Coordonatori: conf. univ.dr. Dimen Levente

Afilierea: Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, Ingineria mediului

4. Lucrarea: Combustibili ecologici pentru maşinile viitorului

Studenţi: Vinţan Dorina Maria

Coordonatori: conf. univ. dr. Luduşan Nicolae

Afilierea: Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe, Ingineria mediului

Secţiunea

Informatică aplicată în inginerie

vineri, 07.10.2011, orele 11:50 ÷ 13:00

Coordonatori secţiune: conf. univ. dr. ing. Valentina Balaş

şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

as. drd. Moldovan Vasile

1. Lucrarea: Teoria stocurilor. Abordarea modelului clasic al lotului economic, utilizând softul Management Scientist

Studenţi: Chirilă Ionuţ, Costea Dan Florin, Firuleasa Alin George

Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

2. Lucrarea: Implementarea sistemelor informatice în SEN

Studenţi: Ancuţa Constantin, Oancea Florin, Crama Daniel

Coordonatori: drd. ing. Păcureanu Ion

Afilierea: Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor

3. Lucrarea: Simularea principalelor funcţii logice pneumatice, utilizând softul fluidsim 3.6.

Studenţi: Chirilă Ionuţ, Firuleasa Alin George

Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

4. Lucrarea: Determinarea unui model matematic de corelaţie şi regresie în calcule chimice cu ajutorul Microsoft Access

Studenţi: Spataceanu Andreea

Coordonatori: asist. ing. Şerban Sorina

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

5. Lucrarea: Sistem informatic de instruire pentru predarea chimiei

Studenţi: Munteanu Mircea

Coordonatori: asist. ing. Şerban Sorina

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

6. Lucrarea: Grafuri de optimizare. Determinarea traseului minim, utilizând algoritmul Kruskal

Studenţi: Mitulescu Larisa-Andreea, Chiriţoiu Alina-Marcela

Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

Secţiunea

Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie.

Sisteme Energetice Performante. Fiabilitate

vineri, 07.10.2011, orele 15:30 ÷ 17:00

Coordonatori secţiune: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan

conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel

şef lucr. dr.ing.Radu – Cristian Dinu

1. Lucrarea: Optimizarea consumului de energie la nivelul sistemului de transport public cu tracţiune electrică din municipiul Oradea

Studenţi: Silaghi Sebastian

Coordonatori: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, drd. ing. Csuzi István

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

2. Lucrarea: Determinarea consumului de energie pentru consumatorii industriali

Studenţi: Ancuţa Constantin, Oancea Florin, Crama Daniel

Coordonatori: drd. ing. Păcureanu Ion

Afilierea: Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor

3. Lucrarea: Optimizarea configuraţiei reţelelor electrice de medie tensiune din cadrul SDEE Oradea prin secţionare cu separatoare telecomandate / reanclanşatoare

Studenţi: Chirea Vlad, Sidea Ioan

Coordonatori: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

4. Lucrarea: Optimizarea configuraţiei reţelelor electrice de joasă tensiune din cadrul SDEE Oradea

Studenţi: Sidea Ioan, Szilagyi Raul, Buescu Mihai

Coordonatori: prof. dr. ing. Felea Ioan, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

5. Lucrarea: Influenţa dispozitivelor de anclanşare automată a rezervei asupra funcţionării întrerupătoarelor de cuplă longitudinală şi înregistrarea timpilor de acţionare

Studenţi: Săndulescu Adrian-Ştefan, Jerca Iulian Constantin

Coordonatori: şef lucr. dr. Popescu Cristinel

Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie

6. Lucrarea: Compensarea puterii reactive la consumatorii industriali de energie electrică

Studenţi: Şerban Călin, Cheţiu Gabriel, Tutuian Bogdan

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

7. Lucrarea: Stabilirea soluţiei optime de realizare a staţiilor electrice de distribuţie utilizând criterii tehnico-economice şi de fiabilitate

Studenţi: Şerban Călin, Ştirban Adriana, Bulzan Ionuţ

Coordonatori: şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona, as. drd. ing. Lolea Marius

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

8. Lucrarea: Implicaţiile descărcării corona asupra pierderilor de energie electrică din reţelele electrice de înaltă tensiune

Studenţi: Coandă Sergiu, Gale Răzvan, Hanga Teodora

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

9. Lucrarea: Stabilirea intervalului optim de timp pentru verificarea preventivă a unui dispozitiv tehnic în funcţie de costuri

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Coandă Sergiu, Koteleş Sabina

Coordonatori: şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona, as. drd. ing. Lolea Marius

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

10. Lucrarea: Evaluarea frecvenţei optime de verificare preventivă a instalaţiilor tehnologice

Studenţi: Coandă Sergiu, Hanga Teodora, Cheţiu Gabriel

Coordonatori: şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona, as. drd. ing. Lolea Marius

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

Secţiunea

Inginerie şi management

vineri, 07.10.2011, orele 17:00 ÷ 18:50

Coordonatori secţiune: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

conf.univ.dr. Coroiu Nicolae

şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile

1. Lucrarea:Tehnici şi instrumente moderne utilizate în managementul calităţii.

Cele şapte noi instrumente

Studenţi: Roşioru Gheorghe

Coordonatori: prof. univ.dr.ing. Liviu Marius Cîrţînă

Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Auditul energetic al clădirilor. Etichetare şi eficientizare

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Coandă Sergiu, Moga Bogdan

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

3. Lucrarea: Strategii şi politici de recrutare în managementul resurselor umane

Studenţi: Costea Ancuta, Lucaci Olimpia Elena, Cruşoveanu Daniela Gabriela

Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Kiss Imre, şef lucr. dr. ing. ec. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

4. Lucrarea: Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal

Studenţi: Lucaci Olimpia Elena, Costea Ancuta, Cruşoveanu Daniela Gabriela

Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Kiss Imre, şef lucr. dr. ing. ec. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

5. Lucrarea: Analiza strategiilor din cadrul firmelor în vederea realizării obiectivelor

Studenţi: Cruşoveanu Daniela Gabriela, Costea Ancuţa, Lucaci Olimpia Elena

Coordonatori: conf. dr. ing. Kiss Imre, şef lucr. dr. ing. ec. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

6. Lucrarea: Activităţile specifice de aprovizionare, desfacere şi gestiune a întreprinderii

Studenţi: Bartoş Cristina, Molnar Lorand

Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Kiss Imre, şef lucr. dr. ing. ec. Alexa Vasile

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

7. Lucrarea: Customer management and development at energy market level and power exchange

Studenţi: Panea Georgiana, Ştirban Elena, Varga Monica

Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel, şef lucr. dr. ing. Főcze Iuliu

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

8. Lucrarea:Models driving interpersonal relationships in energetics enterprises and institutions to develop entrepreneurial culture

Studenţi: Varga Monica, Beleneşi Georgeta, Kudor-Duka Andrei

Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel, şef lucr. dr. ing. Főcze Iuliu

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

9. Lucrarea: Tranzacţionarea energiei electrice pe piaţa concurenţială din România

Studenţi: Hanga Teodora, Cheţiu Gabriel, Moga Bogdan

Coordonatori: as. drd. ing. Lolea Marius, şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică Oradea

10. Lucrarea: Modalităţi de creştere a eficienţei energetice a consumatorului industrial S.C. Celestica România S.A., Oradea

Studenţi: Dragoş Daniel, Panea Georgiana, Papp Petru

Coordonatori: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel

Afilierea: Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetică

Secţiunea

Materiale şi tehnologii

vineri, 07.10.2011, orele 18:50 ÷ 19:30

Coordonatori secţiune: conf. univ.dr.ing. Grofu Florin

şef. lucr. dr. ing. Hora Cristina

şef lucr. dr. ing. Meianu Dragoş

1. Lucrarea:Utilizarea solido sd 300 pro pentru fabricarea prin adăugare de straturi succesive.

Studenţi: Medrega Lăpădat –Marian

Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Ciofu Florin

Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Proiectarea asistată de calculator a dispozitivelor de prindere modulare. Studiu de caz

Studenţi: Petrea Oana – Elena, Popescu Darius – Alexandru

Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Cioată Vasile George

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

3. Lucrarea: Proiectarea unui cadru de susţinere pentru un motor cu ardere internă experimental

Studenţi: Costea Dan Florin

Coordonatori: şef lucr.dr.ing. Raţiu Sorin

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

4. Lucrarea: Proiectarea unui cap monoax pentru modificarea turaţiei la maşina de găurit

Studenţi: Bolfoş Voichiţa Carmen, Poenaru Iulia-Olivia

Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Cioată Vasile George

Afilierea: Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara