Secțiuni SERMStudo 2011

  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile;
  • Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme Energetice Performante;
  • Inginerie si management;
  • Materiale si tehnologii;
  • Ingineria si protectia mediului;
  • Informatica aplicata in inginerie.