SERMSTudo 2020

Ediția a X-a a Simpozionului Energie-Resurse-Mediu al Studenților Orădeni - SERMStudo 2020, programată a se desfașura în perioada 14 - 16 mai 2020, SE AMÂNĂ din cauza situației generată de pandemia de COVID-19.
Evenimentul VA FI REPROGRAMAT la o dată ulterioară.

Vă vom comunica în timp util data la care va fi reprogramat evenimentul.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
Comitetul de organizare

14 – 16 mai 2020
Baza didactică şi de cercetare "Gaudeamus", Stâna de Vale


Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial împreună cu studenții membri în CCSISEO - Centrul de creație științifică și inovare a studenților energeticieni orădeni, ASIO - Asociația Studenților Ingineri din Oradea și USO – Uniunea Studenților din Oradea, organizează în perioada 14-16 mai 2020 cea de-a zecea ediție a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni - SERMStudo 2020.

Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni, a devenit o manifestare de tradiție (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), menit să crească vizibilitatea activităţii de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea ştiinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial şi din celelalte universităţi de profil din ţară.

Obiectivul principal al Simpozionului SERMStudo este de a prezenta rezultatele studiilor științifice și profesionale ale studenților și specialiștilor în inginerie, precum și din domenii profesionale conexe.
Simpozionul contribuie la adăugarea de plus valoare procesului formativ şi încurajează dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică.
Lucrările științifice și de cercetare prezentate în plen, vor permite participanţilor să facă schimb de idei, să ilustreze cele mai recente progrese ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor şi să stimuleze cercetările viitoare privind domeniile de interes în care aceştia vor activa. Cele mai bune lucrări vor fi premiate, diplomele obținute vor constitui un stimulent important pentru dezvoltarea personală a studenților.
De asemenea, simpozionul este un bun prilej pentru a crea legături şi parteneriate pe termen lung, prietenii.


Vă invităm să împărtăşim împreună bucuria acestui eveniment.
Comitetul de organizare