SERMSTudo 2024

20 – 22 iunie 2024
Baza didactică şi de cercetare "Gaudeamus", Stâna de Vale


Departamentul de Inginerie Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial împreună cu studenții de la programele de studiu din domeniul Inginerie Energetică, organizează în perioada 20 - 22 iunie 2024 cea de-a treisprezecea ediție a Simpozionului Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni - SERMStudo 2024.

Simpozionul Energie – Resurse – Mediu al Studenţilor Orădeni, a devenit o manifestare de tradiție (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023), menită să crească vizibilitatea activităţii de cercetare, precum și interesul pentru cercetarea ştiinţifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial şi din celelalte universităţi de profil din ţară.

Obiectivul principal al Simpozionului SERMStudo este de a prezenta rezultatele studiilor științifice și profesionale ale studenților și specialiștilor în inginerie, precum și din domenii profesionale conexe.
Simpozionul contribuie la adăugarea de plus valoare procesului formativ şi încurajează dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică.
Lucrările științifice și de cercetare prezentate în plen, vor permite participanţilor să facă schimb de idei, să ilustreze cele mai recente progrese ale activităţii de cercetare ştiinţifică a participanţilor şi să stimuleze cercetările viitoare privind domeniile de interes în care aceştia vor activa. Cele mai bune lucrări vor fi premiate, diplomele obținute vor constitui un stimulent important pentru dezvoltarea personală a studenților.
De asemenea, simpozionul este un bun prilej pentru a crea legături şi parteneriate pe termen lung, prietenii.