Secțiuni SERMStudo 2021

  • Sisteme Electroenergetice de Transport și Distribuție. Sisteme Energetice performante. Fiabilitate;
  • Ingineria și protecția mediului. Ecologie. Management și marketing în domeniul energetic. Materiale şi tehnologii;
  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiența energetică;
  • Informatică aplicată în energetică;