Secțiuni SERMStudo 2023

  • Informatică aplicată în energetică;
  • Ingineria și protecția mediului. Ecologie;
  • Surse regenerabile de energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficiență energetică;
  • Sisteme electroenergetice de transport și distribuție. Sisteme energetice performante. Fiabilitate;
  • Management, marketing și legislație în domeniul energetic;
  • Materiale și tehnologii.