Comitet de organizare SERMStudo 2013

COMITET DE ONOARE 

prof. dr. ing. IOAN FELEA – preşedinte
prof. dr. ing. MARCEL ROŞCA – prorector
conf. dr. ing. GABRIEL BENDEA – decan
conf. dr. ing. LAURENŢIU POPPER

 

COMITET DE ORGANIZARE

DANIEL ALBUŢ-DANA– preşedinte

SIMONA DZIŢAC – preşedinte executiv

MEIANU DRAGOŞ – vicepreşedinte

LOLEA MARIUS – vicepreşedinte

VASILE MOLDOVAN – secretar tehnic


COMITET STUDENŢESC EDITORIAL, TEHNIC ŞI ORGANIZATORIC

CHEŢIU GABRIEL – preşedinte

BUTARI IULIAN – vicepresedinte

BURESCU MARIANA

VESE CRISTIAN

VINTER MARIA

ŞTIRBAN ILIE

ŞTIRBAN ADRIANA

CORNEA IONUT

CHIRILA IONUT
Fac. Ing. Hunedoara

SPATACEAN ANDREEA
Fac. Ing. Hunedoara

SANDULESCU ADRIAN-STEFAN
Univ. „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

GOANTA SILVIU-SORIN
Univ. „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

OLTEAN LUCIAN
Univ. din Petrosani

GOINA PAUL

NEMETH GABRIELA

DOBAI IONUT

COMITET ŞTIINŢIFIC 

prof. dr. ing. IOAN FELEA
Universitatea din Oradea

prof. univ. dr. IOANA MOISIL
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

prof. dr. ing. GABRIELA BADEA
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. LAURENŢIU POPPER
Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. LUDUŞAN NICOLAE
Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia

conf. univ.dr. DIMEN LEVENTE
Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia

conf. univ. dr. ing. VALENTINA BALAŞ
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

conf. univ. dr. ing. MARIUS BALAŞ
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

conf. univ.dr.ing. FLORIN GROFU
Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

conf. dr. ing. GABRIEL BENDEA
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. BUIDOŞ TRAIAN
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. CUC SUNHILDE
Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. ing. KISS IMRE
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

conf. univ. dr. ing. EGRI ANGELA
Universitatea din Petroşani

şef lucr. dr. ing. SIMONA DZIŢAC
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. DANIEL ALBUŢ-DANA
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr.ing. RADU–CRISTIAN DINU
Universitatea din Craiova

şef lucr. ec. dr. ing. ALEXA VASILE
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

şef lucr. dr. ing. RAŢIU SORIN
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

şef lucr. dr. ing. DRAGOŞ MEIANU
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. CRISTINA HORA
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. NICOLAE RANCOV
Universitatea din Oradea

şef lucr. drd. ing. MIHNEA CÎMPAN Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. ANGHEL-DRUGARIN CORNELIA
Universitatea Eftimie Murgul, Reşiţa

as.  dr. ing. ALIN BLAGA CASIAN
Universitatea din Oradea

as. drd. ing. MARIUS LOLEA
Universitatea din Oradea

as. drd. ing. VASILE MOLDOVAN
Universitatea din Oradea

as. dr. ing. SCHIOPU EMIL
Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu

as. drd. ANDREESCU NICOLETA
Universitatea din Oradea