Secțiuni SERMStudo 2013

  • Informatica aplicata in inginerie;
  • Ingineria si protectia mediului. Ecologie;
  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile. Eficienţă energetică;
  • Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme Energetice. Performante. Fiabilitate;
  • Management, marketing şi legislaţie în domeniul energetic;
  • Materiale si tehnologii;