Comitet de organizare SERMStudo 2012

COMITET DE ONOARE
prof. dr. ing. IOAN FELEA – preşedinte
prof. dr. ing. MARCEL ROŞCA – prorector
conf. dr. ing. GABRIEL BENDEA – decan
conf. dr. ing. LAURENŢIU POPPER
COMITET DE ORGANIZARE
DANIEL ALBUŢ-DANA– preşedinte
SIMONA DZIŢAC – preşedinte executiv
LOLEA MARIUS – vicepreşedinte
VASILE MOLDOVAN – secretar tehnic

COMITET DIN MEDIUL ECONOMIC
BOJA IONEL – director
Electrica Distribuţie Transilvania Nord
MATICA RADU – director
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice Oradea
DALE EMIL – director

Electrica Furnizare Transilvania Nord
 
COMITET STUDENŢESC EDITORIAL, TEHNIC ŞI ORGANIZATORIC

CHEŢIU GABRIEL – preşedinte
BUTARI IULIAN – vicepresedinte
BURESCU MARIANA
GROZA CRISTIAN
VINTER MARIA
ŞTIRBAN ILIE
ŞTIRBAN ADRIANA
CHIREA VLAD
IUNG LAVINIA
BOJINCĂ ILEANA-VASILICA – Tg. Jiu
ROŞIORU GHEORGHE- Tg. Jiu
CHIRILA IONUT – Hunedoara
GOINA PAUL
COSTINEANU RADU – Arad
 

COMITET ŞTIINŢIFIC
prof. dr. ing. IOAN FELEA
Universitatea din Oradea
prof. univ. dr. IOANA MOISIL
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
prof. dr. ing. GABRIELA BADEA
Universitatea din Oradea
conf. dr. ing. LAURENŢIU POPPER
Universitatea din Oradea
conf. univ. dr. LUDUŞAN NICOLAE
Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia
conf. univ.dr. DIMEN LEVENTE
Universitatea ″1 Decembrie 1918” Alba Iulia
conf. univ. dr. ing. VALENTINA BALAŞ
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

conf. univ. dr. ing. MARIUS BALAŞ
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

conf. univ.dr.ing. FLORIN GROFU
Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

conf. dr. ing. NICOLAE COROIU
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. GABRIEL BENDEA
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. CĂLIN SECUI
Universitatea din Oradea

conf. dr. ing. BUIDOŞ TRAIAN
Universitatea din Oradea

conf. univ. dr. ing. KISS IMRE
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

şef lucr. dr. ing. SIMONA DZIŢAC
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. CRISTINA HORA
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. DANIEL ALBUŢ-DANA
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr. ing. NICOLAE RANCOV
Universitatea din Oradea

şef lucr. dr.ing. RADU–CRISTIAN DINU
Universitatea din Craiova

şef lucr. ec. dr. ing. ALEXA VASILE
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

şef lucr. dr. ing. RAŢIU SORIN
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

şef lucr. dr. ing. DRAGOŞ MEIANU
Universitatea din Oradea

şef lucr. drd. ing. MIHNEA CÎMPAN Universitatea din Oradea

as. drd. ing. MARIUS LOLEA
Universitatea din Oradea