Program lucrări SERMStudo 2012

Secţiunea - Informatică aplicată în inginerie

vineri, 25.05.2012, orele 09:30 ÷ 10:20

Coordonatori secţiune: şef lucr. dr.ing. Cornelia Victoria Anghel-Drugarin

şef. lucr. dr. ing. Dziţac Simona

asis. drd. Moldovan Vasile


1. Lucrarea: UniD NETWORK

Studenţi: Csik Zsolt – Istvan
Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Valentina E. Bălaş
Afilierea: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Reglarea automată a nivelului din standul FESTO utilizând PLC Mitsubishi AL2-24MR-D

Studenţi: Cătălin Vînătoru, Costin Florin
Coordonatori: asist.dr.ing. Olimpiu Stoicuţa, asist.dr.ing. Ovidiu Tirian
Afilierea: Universitatea din Petroşani

3. Lucrarea: Proiectarea unei linii automate de repartizare

Studenţi: Radu Costineanu
Coordonatori: asist. drd. Mnerie Corina
Afilierea: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie

4. Lucrarea: Studiul sistemului de reglare automata a debitului de apa de pe o conducta tehnologica din componenta standului FESTO

Studenţi: Florin Butnaru, Sandu Bogdan
Coordonatori: asist.dr.ing. Olimpiu Stoicuţa, asist.dr.ing. Ovidiu Tirian
Afilierea: Universitatea din Petroşani

5. Lucrarea: Metoda bisecţiei (dihotomiei) programabilă în Labview

Studenţi:Bona Avrămuţa, Neda Simona
Coordonatori: şef lucr.dr.ing. Cornelia Anghel-Drugărin
Afilierea: Univ. “Eftimie Murgu” Reşita

6. Lucrarea: Optimizarea funcţionării unui vehicol autonom comandat cu microcontrolerul PIC 16F877

Studenţi: Neda Simona, Tămaş Alexandru
Coordonatori: şef lucr.dr.ing. Cornelia Anghel-Drugărin
Afilierea: Univ. “Eftimie Murgu” Reşita

7. Lucrarea:Proiectarea şi modelarea cuplajelor cu role

Studenţi: Burduşel Sergiu
Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

8. Lucrarea: Comanda cu dispozitiv infraroşu şi placă de achiziţie de date a sistemului de acţionare pentru motoarele pas-cu-pas

Studenţi: Necula Adrian, Makai Peter
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Dănilă Adrian
Afilierea: Universitatea „Transilvania” din Braşov


Secţiunea - Ingineria şi protecţia mediului

vineri, 25.05.2012, orele 10:20 ÷ 10:50

Coordonatori secţiune: şef. lucr. dr. ing. Hora Cristina
şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel
şef lucr. drd. ing. Mihnea Câmpan


1. Lucrarea invitată: Educaţia Eco – o temă de actualitate stringentă. Contribuţii la educaţia Eco timpurie

Elevă: Dziţac Ioana
Coordonatori: prof. Szatmari Dorina, prof. Matiu Adriana, prof. Indrieş Dorina, prof. Prodan Emil
Afilierea: Şcoala cu clasele I – VIII Nicolae Balcescu Oradea

2. Lucrarea: Implicaţii ecologice ale amenajărilor energetice eoliene

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Burescu Mariana, Cornea Ionuţ
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel, şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona, asist. drd. ing. Lolea MariusAfilierea: Universitatea din Oradea

3. Lucrarea: Aspecte privind influenţa unor fenomene electromagnetice asupra mediului ambiant şi organismelor vii

Studenţi: Chirea Vlad, Popa Flaviu, Ştirban Ilie, Cheţiu Gabriel
Coordonatori: asist. drd. ing. Lolea Marius, şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel

Afilierea: Universitatea din Oradea

4. Lucrarea: Roşia Montană de la bogăţie la dezastru
Studenţi: Tutuian Bogdan, Vinter Maria, Robu Anca-Cristina
Coordonatori: cercet. dr. ing. Barla Eva
Afilierea: Universitatea din Oradea

5. Lucrarea: Gestionarea deşeurilor urbane reciclabile – Reciclarea, un pas necesar spre civilizaţie!

Studenţi: Spătăcean Andreea-Alexandra
Coordonatori: conf.dr.ing. Socalici Ana Virginia
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara


Secţiunea - Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile

vineri, 25.05.2012, orele 10:50 ÷ 11:30

Coordonatori secţiune: prof. univ. dr. ing. Marcel Roşca

conf. univ. dr. Coroiu Nicolae

as. drd. ing. Lolea Marius


1. Lucrarea: Toriul – resursa viitorului
Studenţi: Mateiu Raluca
Coordonatori: conf. univ. dr. ing. Valentina E. Bălaş, asis. drd. Mnerie Corina
Afilierea: Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Inginerie

2. Lucrarea: Studiu în alimentarea cu energie electrică a unui consumator casnic dintr-un panou solar

Studenţi: Popa Florin
Coordonatori: şef lucr. dr.ing. Meianu Dragoş
Afilierea: Universitatea din Oradea

3. Lucrarea: Posibilitatea producerii energiei din biomasă în România

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Goanţă Silviu-Sorin, Dobrovie Daniel
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Racoceanu Cristinel
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

4. Lucrarea: Posibilitatea producerii energiei geotermale în România

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Gîrju Dragoş-Adrian, Dobrovie Daniel
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Racoceanu Cristinel
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

5. Lucrarea: Studiu privind posibilitatea de producere a energiei hidro în România

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Stoian Gheorghe-Adrian, Goanţă Silviu-Sorin
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Racoceanu Cristinel
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

6. Lucrarea: Folosirea de energii neconvenţionale

Studenţi: Fülöp Béla
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Popa Gabriel
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

7. Lucrarea: Posibilitatea producerii energiei eoliene în România

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Gîrju Dragoş-Adrian, Goanţă Silviu-Sorin
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Racoceanu Cristinel
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu


Secţiunea - Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie.

Sisteme Energetice Performante. Fiabilitate

vineri, 25.05.2012, orele 11:30 ÷ 12:20

Coordonatori secţiune: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan

conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel

şef lucr. dr.ing.Radu – Cristian Dinu


1. Lucrarea: Analiza eficienţei energetice şi economice a unui sistem de cogenerare

Studenţi: Buzatu Gabriel – Cosmin, Dobre Octavian-Adrian
Coordonatori: şef lucr. dr.ing. Radu – Cristian Dinu
Afilierea: Universitatea din Craiova

2. Lucrarea: Monitorizarea hidrogeneratoarelor din centralele hidroelectrice printr-un plan de măsuri profilactice

Studenţi: Săndulescu Adrian-Ştefan, Ploscaru Marian
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Popescu Cristinel
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

3. Lucrarea: Studiu privind compensarea factorului de putere

Studenţi: Ancuţa Constantin
Coordonatori: drd. ing. Păcureanu Ionuţ
Afilierea: Universitatea Transilvania Braşov

4. Lucrarea: Stabilirea variantei optime de alimentare a barelor de servicii proprii de 6 kV dintr-o CTE echipată cu patru grupuri turbogeneratoare

Studenţi: Panea Georgiana, Buescu Mihai
Coordonatori: conf. univ. dr. ing.Bendea Gabriel
Afilierea: Universitatea din Oradea

5. Lucrarea: Despre influenţa parametrilor electrozilor asupra mărimilor electrice ale prizelor de pământ

Studenţi: David Ionică, Ştirban Adriana, Cheţiu Gabriel
Coordonatori: asist. drd. ing. Lolea Marius, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel
Afilierea: Universitatea din Oradea

6. Lucrarea: Analiza consumului şi a calităţii energiei electrice pentru echipamentele electrice de la S.C. Chantrom S.R.L. Hunedoara

Studenţi:Paliciuc Costel
Coordonatori:şef lucr. dr. ing. Popa Gabriel N, conf. dr. ing. Deaconu Sorin I.
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

7. Lucrarea: Consideraţii privind utilitatea practică a descărcările electrostatice

Studenţi: Groza Cristian, Iung Lavinia, Cheţiu Gabriel
Coordonatori: asist. drd. ing. Lolea Marius, şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona,
şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel
Afilierea: Universitatea din Oradea

8. Lucrarea: Probele de punere în funcţiune ale unui grup hidroenergetic de putere mică

Studenţi:Ciontuţ Cristian
Coordonatori:conf. dr. ing. Deaconu Sorin Ioan
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

9. Lucrarea: Implicaţiile tehnico-economice ale compensării factorului de putere la nivelul consumatorilor industriali

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Butari Iulian, Goina Paul, Bulzan Ionuţ
Coordonatori: Lolea Marius, şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel
Afilierea: Universitatea din Oradea

10. Lucrarea: Aspecte privind potenţialul hidroenergetic amenajabil al râului Crişul Pietros

Studenţi: Cheţiu Gabriel, Burescu Lăcrimioara, Corb Flaviu
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel, asist. drd. ing. Lolea Marius,
şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona
Afilierea: Universitatea din Oradea

11. Lucrarea: Monitorizarea şi controlul unei hidrocentrale de putere mică

Studenţi:Ciontuţ Cristian
Coordonatori:conf. dr. ing. Deaconu Sorin Ioan
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara


Secţiunea - Inginerie şi management

vineri, 25.05.2012, orele 12:20 ÷ 13:20

Coordonatori secţiune: conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

conf. dr. ing. Călin Secui

şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile


1. Lucrarea: Metodologie de calcul al preţului de producere a energiei

Studenţi: Buzatu Gabriel – Cosmin, Chiţu Cristi-Marian
Coordonatori: şef lucr. dr.ing. Radu – Cristian Dinu
Afilierea: Universitatea din Craiova

2. Lucrarea: Cerinţe actuale în mamagementul riscurilor: monitorizare – revizuire şi comunicare

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Gîrju Dragoş-Adrian, Dobrovie Daniel
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Cîrţînă Liviu-Marius
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

3. Lucrarea: Analiza drumului critic, utilizând softul Winqsb

Studenţi:Horvath Silviu Emanuel, Musa Ana Maria
Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

4. Lucrarea: Aspecte financiare specifice managementului centrelor de cercetare

Studenţi: Bojincă Ileana-Vasilica, Gîrju Dragoş-Adrian, Dobrovie Daniel
Coordonatori: prof. univ dr. ing. Cîrţînă Liviu-Marius
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

5. Lucrarea: Procesul de inovare şi inovarea proceselor

Studenţi:Ciorba Andrei Dan
Coordonatori:conf. dr. ing. Kiss Imre,şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

6. Lucrarea: Eficientizarea consumului de energie electrică a consumatorului industrial S.C. Celestica România S.A., Oradea – 2012

Studenţi: Papp Petru, Chirea Vlad
Coordonatori: prof. univ. dr. ing. Felea Ioan, şef lucr. dr. ing. Albuţ-Dana Daniel
Afilierea: Universitatea din Oradea

7. Lucrarea: Managementul resurselor umane şi implementarea strategiilor de recrutare a resurselor umane

Studenţi:Lucaci Olimpia Elena, Costea Ancuţa
Coordonatori:conf. dr. ing. Kiss Imre,şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

8. Lucrarea: Analiza swot – o metoda de analiză a mediului şi a gradului competitivităţii firmelor

Studenţi:Costea Ancuţa, Lucaci Olimpia Elena
Coordonatori:conf. dr. ing. Kiss Imre,şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

9. Lucrarea: Managementul investiţional – suport al retehnologizării agenţilor economici

Studenţi:Costea Ancuţa, Lucaci Olimpia Elena
Coordonatori:conf. dr. ing. Kiss Imre,şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

10. Lucrarea: Aspecte privind evoluţia pieţei de ziua următoare pe anul 2011

Studenţi: Vinter Maria, Sohoreanu Dragoş
Coordonatori: asist. drd. ing. Lolea Marius, şef lucr. dr. ing. Dziţac Simona
Afilierea: Universitatea din Oradea

11. Lucrarea: Recrutarea resurselor umane ale întreprinderii – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal a firmelor de succes

Studenţi:Lucaci Olimpia Elena, Costea Ancuţa
Coordonatori:conf. dr. ing. Kiss Imre,şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

12. Lucrarea: Monitorizare GPS şi management al unei flote auto

Studenţi:Iga Iulian Cosmin
Coordonatori:şef lucr. dr. ing. Raţiu Sorin
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

13. Lucrarea:Stand experimental pentru diagnosticarea autovehiculului. realizare practică

Studenţi:Cârstea Daniel, Poiană Mircea, Panaite Cristian
Coordonatori:şef lucr. dr. ing. Raţiu Sorin, şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

14. Lucrarea: Calculul circuitului hidraulic la rampa de egalizare cu clapă rabatabilă

Studenţi:Chiritoiu Alina-Marcela
Coordonatori:şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

15. Lucrarea: Studii practice şi experimentale privind utilizarea pilelor de combustie pentru propulsia autovehiculelor. prezentarea unei machete la scară redusă

Studenţi:Lungu Ionela Florina
Coordonatori:şef lucr. ec. dr. ing. Raţiu Sorin
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

16. Lucrarea: Tehnologia de modelare 3D a unei osii

Studenţi:Mitulescu Larisa-Andreea
Coordonatori:şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

17. Lucrarea: Sarcini transmise turnului de extracţie puţ auxiliar nr.4 de la exploatarea minieră Uricani în cazul frânării de siguranţă

Studenţi:Ploton Sergiu-Cristian, Vitan Daniel Cozmin
Coordonatori: şef lucr. dr. ing.ITU Vilhelm
Afilierea: Universitatea din Petroşani


Secţiunea - Materiale şi tehnologii

vineri, 25.05.2012, orele 13:20 ÷ 14:00

Coordonatori secţiune: conf. univ.dr.ing. Grofu Florin

conf.univ.dr. Buidoş Traian

şef lucr. dr. ing. Meianu Dragoş


1. Lucrarea: Prelucrări cu laser (LASER BEAM MACHINING – LBM)

Studenţi: Medrega Lăpădat-Marian
Coordonatori: şef lucr. dr. ing. Ciofu Florin
Afilierea: Universitatea „Constantin Brâncuşi ”Tg-Jiu

2. Lucrarea: Simularea numerică a transferului termic nestaţionar într-un cuptor cu propulsie

Studenţi:Puţan Adriana
Coordonatori:şef lucr. dr. ing. Raţiu Sorin
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

3. Lucrarea: Modelarea şi simularea procesului de laminare

Studenţi: Gui Catalin-Florentin, Abagiu Mihai
Coordonatori: şef lucr.dr.ing. Cornelia Anghel-Drugărin
Afilierea: Univ. “Eftimie Murgu” Reşita

4. Lucrarea: Experimentări privind procedeul optim de modificare a grafitului din fonte şi creşterea gradului de asimilare a magneziului în fonte

Studenţi:Caimac Darius-Ştefan, Buduşanu Bogdan-Alexandru
Coordonatori: conf. dr. ing. Kiss Imre
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

5. Lucrarea: Perfecţionarea tehnologiilor de exploatare cu banc subminat a stratulul 3 la E.M. Lonea

Studenţi:NiculaeRamona- Rafila, Csiszer Alina
Coordonatori:
Afilierea: Universitatea din Petroşani

6. Lucrarea: Examinarea nedistructivă prin metoda ultrasunetelor

Studenţi: Lapădat Răzvan
Coordonatori: lect. univ. drd. Hatiegan Cornel, conf. univ. dr. ing. Raduca Mihaela
Afilierea: Univ. “Eftimie Murgu” Reşita

7. Lucrarea: Creşterea Cristalelor

Studenţi: Păun Adrian Florin, Dihel Florin Ionel
Coordonatori: lect.univ.drd. Haţiegan Cornel, asis.drd.ing.Cristian P. Chioncel
Afilierea: Univ. “Eftimie Murgu” Reşita

8. Lucrarea: Metode moderne de acoperiri ale suprafeţei. metalizarea în vid sau acoperirea prin pulverizare termică

Studenţi:Ciorba Andrei Dan
Coordonatori: conf. dr. ing. Kiss Imre
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

9. Lucrarea: Incinerarea la temperaturi înalte a materialelor plastice şi implementarea conceptului de dezvoltare durabilă

Studenţi:Oprea-Kiss Alexandru
Coordonatori: conf. dr. ing. Kiss Imre
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

10. Lucrarea: Studiu privind modificarea în vederea nodulizării grafitului din fonte. sinteza asupra metodelor industriale de modificare

Studenţi:Buduşanu Bogdan-Alexandru, Caimac Darius-Ştefan
Coordonatori: conf. dr. ing. Kiss Imre
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

11. Lucrarea: Analiza spectrofotometrică în domeniul vizibil a substanţelor colorate

Studenţi:Iuga Horaţiu
Coordonatori: asist. drd. ing. Şerban Sorina G, drd. ing. Strugariu Maria L
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

12. Lucrarea: Locomotive diesel modernizate de producţie autohtonă

Studenţi: Tărăsăscu Alin
Coordonatori: şef lucr. dr.ing. Dinescu Stela
Afilierea: Universitatea din Petroşani

13. Lucrarea: Comunicare inteligentă între maşini

Studenţi: Tărăsăscu Alin, Veneciuc Bogdan Sergiu
Coordonatori: şef.lucr.dr.ing. Stănilă Sorina
Afilierea: Universitatea din Petroşani

14. Lucrarea: Avantajele sistemelor de frânare carbon-ceramic

Studenţi: Veneciuc Bogdan Sergiu
Coordonatori: şef.lucr.dr.ing. Stănilă Sorina
Afilierea: Universitatea din Petroşani

15. Lucrarea: Studiul solicitărilor mecanice ale unui piston mac, cu softul Algor

Studenţi: Rachieru Alin, Luca Ioan Daniel
Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Raţiu Sorin
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara

16. Lucrarea: Calculul pierderilor de sarcină hidraulice liniare, utilizând mediul de lucru Matlab

Studenţi: Chirilă Ionuţ, Firuleasa Alin George
Coordonatori: şef lucr. ec. dr. ing. Alexa Vasile
Afilierea: Univ. „Politehnica” Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara