Secțiuni SERMStudo 2012

  • Informatica aplicata in inginerie;
  • Ingineria si protectia mediului;
  • Resurse Regenerabile de Energie. Tehnologii energetice sustenabile;
  • Sisteme Electroenergetice de Transport şi Distribuţie. Sisteme Energetice Performante. Fiabilitate;
  • Inginerie si management;
  • Materiale si tehnologii.